Vertaistuki

Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki ylipainon hoidossa ja ennen tai jälkeen lihavuusleikkauksen on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. Se on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä.

 

Vertaistuen kautta ihmiselle tulee kokemus, että hän ei ole tilanteessaan yksin. Vertaistuen tarve perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea, vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämäntilannettaan.

 

Jos olet siis harkitsemassa lihavuusleikkausta, jo käynyt lihavuusleikkauksessa ja haluat tietoa leikkauksesta tai vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin, niin ota rohkeasti yhteyttä! Aktiivimme vastaavat mielellään sähköpostitse erilaisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, mutta olethan terveyshuolien tai omaa terveydentilaasi koskevien kysymysten kanssa ensisijaisesti yhteydessä omaan hoitavaan tahoosi – heillä on ammattitaitoa auttaa sinua parhaiten.

 

Vertaistukea leikkauspolulle ja leikkauksen jälkeiseen elämään tarjoavat Facebook-ryhmämme, jotka löydät hakusanalla LILE. Ryhmissä voi tehdä keskustelun avauksia myös anonyymisti, mutta kaikki ryhmäläiset sitoutuvat ryhmän sääntöihin, joiden mukaan ryhmässä käytyä keskustelua ei jaeta ulkopuolisille.

 

Järjestämme silloin tällöin myös alueellisia tapaamisia, jotka ovat avoimia kaikille leikkausta suunnitteleville, leikatuille ja asiasta kiinnostuneille. Jäsenet saavat toki järjestää tapaamisia myös itse ja ilmoittaa niistä ryhmissä. Kaikista yhdistyksen avoimista tapaamisista ilmoitetaan valtakunnallisissa FB-ryhmissämme. Jäsenille suunnatuista tapahtumista ilmoitamme jäsenten suljetussa FB-ryhmässä LILE vain jäsenille sekä jäsenille säännöllisesti lähetettävässä uutiskirjeessä.

 

HENKILÖKOHTAINEN VERTAISTUKI

Aika ajoin meiltä toivotaan myös henkilökohtaista vertaistukea esimerkiksi juuri tiettyyn leikkaustyyppiin liittyen tai tietyssä sairaalassa leikatulta. Emme valitettavasti voi vapaaehtoisresurssein tarjota jokaiselle omaa tukihenkilöä, mutta voit tarvittaessa sellaista kuitenkin tiedustella.

 

Jos taas itse olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tukihenkilönä leikkausta harkitsevalle tai jo leikatulle, voit laittaa siitä viestiä sihteeri@lile.fi. Välitämme vertaisvapaaehtoisen tiedot (sähköposti/puhelinnumero) hänen suostumuksellaan vertaistukea kaipaavalle. Toiminta perustuu kuitenkin täysin näiden kahden osapuolen väliseen aktiivisuuteen ja omaan halukkuuteen, eikä yhdistys ota vastuuta vertaisten toisilleen mahdollisesti jakamista neuvoista tai kokemuksista.